كاربرد قرص هماتينيك

پزشکی :

داروی هماتینیک (Hematinic) به شکل دارویی کپسول مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل افزایش میزان مصرف این دارو مناسب دیدیم تا به صورت کلی عوارض و موارد مصرف این دارو را بیان کنیم.

داروی هماتینیک به صورت کپسول و در گروه داروهای خونساز تولید می شود. متخصصان دارو شناس در این مطلب به بررسی هماتینیک پرداخته اند و کاربردهای آن را بیان کرده اند همراه ما باشید با داروی هماتینیک از موارد مصرف تا عوارض جانبی آن .

اشكال دارویی:

Capsule: Vit B12 15 mcg + Ferrous Fumarate 350 mg + Vit C 150 mg + Folic Acid 1mg

مکانیسم اثر:

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید:> كاربرد قرص هماتينيك

شاید به مطالب زیر علاقه داشته باشید

تركيبات قرص هماتينيك

پزشکی :

داروی هماتینیک (Hematinic) به شکل دارویی کپسول مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل افزایش میزان مصرف این دارو مناسب دیدیم تا به صورت کلی عوارض و موارد مصرف این دارو را بیان کنیم.

داروی هماتینیک به صورت کپسول و در گروه داروهای خونساز تولید می شود. متخصصان دارو شناس در این مطلب به بررسی هماتینیک پرداخته اند و کاربردهای آن را بیان کرده اند همراه ما باشید با داروی هماتینیک از موارد مصرف تا عوارض جانبی آن .

اشكال دارویی:

Capsule: Vit B12 15 mcg + Ferrous Fumarate 350 mg + Vit C 150 mg + Folic Acid 1mg

مکانیسم اثر:برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید:> موارد مصرف قرص هماتينيكبرای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید:> فايده قرص هماتينيك

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید:> تركيبات قرص هماتينيك

شاید به مطالب زیر علاقه داشته باشید

فايده قرص هماتينيك

پزشکی :

داروی هماتینیک (Hematinic) به شکل دارویی کپسول مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل افزایش میزان مصرف این دارو مناسب دیدیم تا به صورت کلی عوارض و موارد مصرف این دارو را بیان کنیم.

داروی هماتینیک به صورت کپسول و در گروه داروهای خونساز تولید می شود. متخصصان دارو شناس در این مطلب به بررسی هماتینیک پرداخته اند و کاربردهای آن را بیان کرده اند همراه ما باشید با داروی هماتینیک از موارد مصرف تا عوارض جانبی آن .

اشكال دارویی:

Capsule: Vit B12 15 mcg + Ferrous Fumarate 350 mg + Vit C 150 mg + Folic Acid 1mg

مکانیسم اثر:برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید:> موارد مصرف قرص هماتينيك

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید:> فايده قرص هماتينيك

شاید به مطالب زیر علاقه داشته باشید

موارد مصرف قرص هماتينيك

پزشکی :

داروی هماتینیک (Hematinic) به شکل دارویی کپسول مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل افزایش میزان مصرف این دارو مناسب دیدیم تا به صورت کلی عوارض و موارد مصرف این دارو را بیان کنیم.

داروی هماتینیک به صورت کپسول و در گروه داروهای خونساز تولید می شود. متخصصان دارو شناس در این مطلب به بررسی هماتینیک پرداخته اند و کاربردهای آن را بیان کرده اند همراه ما باشید با داروی هماتینیک از موارد مصرف تا عوارض جانبی آن .

اشكال دارویی:

Capsule: Vit B12 15 mcg + Ferrous Fumarate 350 mg + Vit C 150 mg + Folic Acid 1mg

مکانیسم اثر:

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید:> موارد مصرف قرص هماتينيك

شاید به مطالب زیر علاقه داشته باشید

خواص قرص هماتينيك

پزشکی :

داروی هماتینیک (Hematinic) به شکل دارویی کپسول مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل افزایش میزان مصرف این دارو مناسب دیدیم تا به صورت کلی عوارض و موارد مصرف این دارو را بیان کنیم.

داروی هماتینیک به صورت کپسول و در گروه داروهای خونساز تولید می شود. متخصصان دارو شناس در این مطلب به بررسی هماتینیک پرداخته اند و کاربردهای آن را بیان کرده اند همراه ما باشید با داروی هماتینیک از موارد مصرف تا عوارض جانبی آن .

اشكال دارویی:

Capsule: Vit B12 15 mcg + Ferrous Fumarate 350 mg + Vit C 150 mg + Folic Acid 1mg

مکانیسم اثر:برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید:> قرص هماتينيك چيست؟

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید:> خواص قرص هماتينيك

شاید به مطالب زیر علاقه داشته باشید

قرص هماتينيك چيست؟

پزشکی :

داروی هماتینیک (Hematinic) به شکل دارویی کپسول مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل افزایش میزان مصرف این دارو مناسب دیدیم تا به صورت کلی عوارض و موارد مصرف این دارو را بیان کنیم.

داروی هماتینیک به صورت کپسول و در گروه داروهای خونساز تولید می شود. متخصصان دارو شناس در این مطلب به بررسی هماتینیک پرداخته اند و کاربردهای آن را بیان کرده اند همراه ما باشید با داروی هماتینیک از موارد مصرف تا عوارض جانبی آن .

اشكال دارویی:

Capsule: Vit B12 15 mcg + Ferrous Fumarate 350 mg + Vit C 150 mg + Folic Acid 1mg

مکانیسم اثر:

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید:> قرص هماتينيك چيست؟

شاید به مطالب زیر علاقه داشته باشید

عوارض قرص هماتينيك

پزشکی :

داروی هماتینیک (Hematinic) به شکل دارویی کپسول مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل افزایش میزان مصرف این دارو مناسب دیدیم تا به صورت کلی عوارض و موارد مصرف این دارو را بیان کنیم.

داروی هماتینیک به صورت کپسول و در گروه داروهای خونساز تولید می شود. متخصصان دارو شناس در این مطلب به بررسی هماتینیک پرداخته اند و کاربردهای آن را بیان کرده اند همراه ما باشید با داروی هماتینیک از موارد مصرف تا عوارض جانبی آن .

اشكال دارویی:

Capsule: Vit B12 15 mcg + Ferrous Fumarate 350 mg + Vit C 150 mg + Folic Acid 1mg

مکانیسم اثر:

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید:> عوارض قرص هماتينيك

شاید به مطالب زیر علاقه داشته باشید

قرص هماتینیک چیه

پزشکی :

داروی هماتینیک (Hematinic) به شکل دارویی کپسول مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل افزایش میزان مصرف این دارو مناسب دیدیم تا به صورت کلی عوارض و موارد مصرف این دارو را بیان کنیم.

داروی هماتینیک به صورت کپسول و در گروه داروهای خونساز تولید می شود. متخصصان دارو شناس در این مطلب به بررسی هماتینیک پرداخته اند و کاربردهای آن را بیان کرده اند همراه ما باشید با داروی هماتینیک از موارد مصرف تا عوارض جانبی آن .

اشكال دارویی:

Capsule: Vit B12 15 mcg + Ferrous Fumarate 350 mg + Vit C 150 mg + Folic Acid 1mg

مکانیسم اثر:

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید:> قرص هماتینیک چیه

شاید به مطالب زیر علاقه داشته باشید

عوارض قرص هماتینیک در بارداری

پزشکی :


نرم افزارهای جس جو

ارسال پیام


معرفی داروها

> هماتینیک (Autrin)


گروه دارویی: دارو های ترکیبیگروه درمانی: خونسازشکل دارویی: کپسولمصرف در دوران حاملگی: گروه Aموارد مصرف: پیشگیری و درمان کم خونی ناشی از کمبود آهن , سوء تغذیه در حاملگیمیزان مصرف: روزانه یک کپسول همراه غذا استفاده شود.موارد مانع: مورد خاصی ندارد.عوارض جانبی: دل درد , تهوع , سوزش معده و استفراغتوجهات: این دارو شامل ویتامین B12 و فرپس سولفات و ویتامین C و فولیک اسید می باشد. میزان آن آن از قرص فروس سولفات بیشتر است.آموزش: بهتر است کپسول همراه غذا میل شود.شرایط نگهداری: در جای خشک و در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.نکته: —


این بخش تنها به منظور استفاده دانشجویان به عنوان یک منبع تهیه شده است. برای تجویز یک دارو به نزد پزشک مراجعه کنید.

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید:> عوارض قرص هماتینیک در بارداری

شاید به مطالب زیر علاقه داشته باشید

قرص هماتینیک در دوران بارداری

پزشکی :


نرم افزارهای جس جو

ارسال پیام


معرفی داروها

> هماتینیک (Autrin)


گروه دارویی: دارو های ترکیبیگروه درمانی: خونسازشکل دارویی: کپسولمصرف در دوران حاملگی: گروه Aموارد مصرف: پیشگیری و درمان کم خونی ناشی از کمبود آهن , سوء تغذیه در حاملگیمیزان مصرف: روزانه یک کپسول همراه غذا استفاده شود.موارد مانع: مورد خاصی ندارد.عوارض جانبی: دل درد , تهوع , سوزش معده و استفراغتوجهات: این دارو شامل ویتامین B12 و فرپس سولفات و ویتامین C و فولیک اسید می باشد. میزان آن آن از قرص فروس سولفات بیشتر است.آموزش: بهتر است کپسول همراه غذا میل شود.شرایط نگهداری: در جای خشک و در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.نکته: —


این بخش تنها به منظور استفاده دانشجویان به عنوان یک منبع تهیه شده است. برای تجویز یک دارو به نزد پزشک مراجعه کنید.

برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید:> قرص هماتینیک در دوران بارداری

شاید به مطالب زیر علاقه داشته باشید

مرجع عکس و مطلب